Informacije

Reklamacije

Pritužbe potrošača

 

Pritužbe potrošača na kvalitet proizvoda možete podneti pismenim putem u našim prostorijama u ulici Peščarina 164 u Subotici uz obavezan maloprodajni račun.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Stražaplastika odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 1 (jedne) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost ne postoji ako isporučena roba:

  • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora bez navođenja razloga jednostrano raskinuti ugovor.

>>>> Zakon o zaštiti potrošača

Tačnost informacija

Cene na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim PDV-om. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima (RSD).

Sve informacije vezane za porudžbenice, predračune, račune i sl. možete uvek pratiti na stranici MOJ NALOG. Link se nalazi na vrhu i dnu svake stranice sajta.

Nastojimo da opisi proizvoda, cene i slike budu što precizniji kao i da raspoloživost proizvoda bude ažurna. Međutim, ne možemo da garantujemo da su sve informacije potpune i bez grešaka.

Sve potencijalne greške su nenamerne i izvinjavamo se na eventualnoj neprijatnosti. Zadržavamo pravo na ispravljanje pogrešnih informacija i ažuriranje proizvoda u bilo koje vreme bez prethodne najave.

Reklamacije

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu imate pravo na jednostrani raskid Ugovora u roku od 14 dana od dana preuzimanja.

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće:

- popunite i pošaljite Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (ili pošaljite mail na packagingshop@strazaplastika.rs)
- pošaljite ga sa artiklom i računom
- na adresu Stražaplastika, Peščarina 164, 24000 Subotica.
- artikal obavezno slati upakovan (troškove transporta prilikom jednostranog raskida Ugovora snosi kupac).

Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo zahtev!

Formular za raskid jednostranog ugovora možete preuzeti ovde.

>>>> Zakon o zaštiti potrošača

 

Postupak reklamacije


Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u našim kancelarijama na adresi Peščarina 164 u Subotici.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda robu.

Mat. br.: 20121254.
PIB: 104231039.
T +381 024 596-585
info@strazaplastika.rs
Račun kod: Raiffeisenbank a.d. Beograd, filijala Subotica. Dinarski tekući račun: 265-2410310003575-40.
Podaci o kapitalu: osnovni kapital - upisan i uplaćen u iznosu od 500,00 EUR.
Registrovan i upisan u Registar privrednih subjekata sa rešenjem broj: B. D. 105411/2006.