Proizvodi

Zatvarač 28 OS-Z28 FLIP-TOP / beli BT 6 mm otvor8OS020

4.00 RSD
Popust na količinu
5000 - 20000 kom
3.72 RSD/kom
Osobine proizvoda
Masa:
0.0050 Kg
Informacije o pakovanju
Komercijalno pakovanje:
100
Informacije o proizvodu
Mat. br.: 20121254.
PIB: 104231039.
T +381 024 596-585
info@strazaplastika.rs
Račun kod: Raiffeisenbank a.d. Beograd, filijala Subotica. Dinarski tekući račun: 265-2410310003575-40.
Podaci o kapitalu: osnovni kapital - upisan i uplaćen u iznosu od 500,00 EUR.
Registrovan i upisan u Registar privrednih subjekata sa rešenjem broj: B. D. 105411/2006.