Proizvodi

IBC 1000 bag in box4AU219

92,400.00 RSD
Osobine proizvoda
Unutrašnje dimenzije:
1110 x 910 x 1030 mm
Zapremina:
1000 l
Model:
Standardan
Delovi:
1 IBC, 1 poklopac
Visina kad sklopljen:
43 cm
Korisna visina:
1030 mm
Nosivost:
1300 kg
Složivost statička:
1+5
Složivost dinamička:
2
Spoljne dimenzije:
1200 x 1000 x 1250 mm
Masa:
102.0000 Kg
Informacije o pakovanju
Transportno pakovanje:
3
Komercijalno pakovanje:
1
Informacije o proizvodu
Mat. br.: 20121254.
PIB: 104231039.
T +381 024 596-585
info@strazaplastika.rs
Račun kod: Raiffeisenbank a.d. Beograd, filijala Subotica. Dinarski tekući račun: 265-2410310003575-40.
Podaci o kapitalu: osnovni kapital - upisan i uplaćen u iznosu od 500,00 EUR.
Registrovan i upisan u Registar privrednih subjekata sa rešenjem broj: B. D. 105411/2006.